Leverans- och köpvillkor

Leveransvillkor

Allmänna villkor

Sessak.fi är en av Sessak Oy Ab (2114364-1) upprätthållen nätsida. Dessa avtalsvillkor tillämpas på handelstransaktioner mellan Sessak Oy Ab och dess kunder. Sessak Oy Ab förbehåller sig rätten att förändra avtalsvillkoren ensidigt och utan förvarning. På beställnigar gjorda på sessak.fi, tillämpas de vid tidpunkten gällande avtalsvillkoren som står att finna på Leverans- och köpvillkor -sidan.
Sessak Oy Ab är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal vid force majeure -omständigheter. Som sådana omständigheter ses oförutsägbara händelser eller omständigheter som inte kan förhindras eller lösas av åtgärder utförda av Sessak Oy Ab, eller försvårande eller förhindrande omständigheter som inte varit möjliga att lösa genom rimliga åtgärder av Sessak Oy Ab.

Leveranssätt, -tid och -kostnad

Vi strävar alltid efter att kunden skall få njuta av produkten hen har beställt så fort som möjligt. Inom Finland levererar vi alla produkter vi har i lager på 2-5 vardagar från beställningsdatumet. I bästa fall är produkten levererad hos kunden samma vecka beställningen gjorts! Ifall produkten inte råkar finnas i lager, finns information om detta i samband med produktinformationen.

Då du gör beställningen, ombes du fylla i leverans- och faktureringadress, dessa kan bägge vara den samma, eller så kan du välja att leveransen går direkt till slutkunden och att dit företag endast faktureras.

Som logistik-partner för leveranser inom i Finland använder vi oss av Matkahuolto. Som leveransalternativ finns avhämtning från Matkahuoltos närmast belägna paketupphämtningspunkt, eller transport till dörren. Vid hemtransport kontaktas alltid mottagaren av Matkahuolto eller dess samarbetspartner före utdelning. Ytterligare ett alternativ för leverans är avhämtning från vårt lager i Borgå, isåfall skickar vi ett meddelande till kunden då leveransen är klar för upphämtning.

  • Avhämtning från Matkahuoltos närmaste paketupphämtningspunkt (pris 10,40€ moms. 0% / leverans)
  • Leverans till dörren (pris 15,40€ moms. 0% / leverans)
  • Avhämtning från vårt lager i Borgå på Snickarsvängen 6 under vårt showrooms öppethållningstider, vardagar 9-17 (ingen kostnad)

Hittade du rätt produkt men du vill ha den levererad vid ett senare tillfälle? Kontakta oss isåfall per e-post på mail@sessak.fi, så kommer vi tillsammans överens om en passlig leveranstid.

Som kund bör du vid beställningen ange giltiga kontaktuppgifter bestående av åtminstone faktureringsadress, leveransadress, mottagarens namn, mottagarens mobiltelefonnummer samt ange en e-post adress till vilken du vill emotta leveransdokumenten. Leveranstidsuppskattningar baserar sig på Sessaks lagersituation samt uppskattade leveranstider för importvaror. Sessak Oy Ab ansvarar inte för oförutsägbara förseningar inom leverans-kedjan.

Har du frågor gällande leveranserna? Ta gärna kontakt med oss via mail@sessak.fi eller genom kontaktblanketten på vår nätsida.

Emottagande av leveransen

Utdelningstidpunkten varierar beroende på ort och fraktföretagets ruttschema. Sessak kan inte påverka den exakta tidpunkten för leverans. Mottagaren måste finnas på plats för kvittering av emottagen leverans. Mottagaren bör granska att rätt antal kollin levererats före kvittering samt kontrollera att innehållet i försändelsen överrensstämmer med den bifogade packsedeln. Vid eventuella avvikelser i leveransinnehållet eller skador orsakade av transporten bör mottagaren kontakta oss så snabbt som möjligt antingen via vår reklamationsblankett eller genom att kontakta oss på mail@sessak.fi

Icke avhämtad leverans

För leveranser som inte tas emot eller inte avhämtas i tid kommer Sessak att debitera dig för de faktiska kostnaderna för returfrakten inklusive eventuella förvaringskostnader.

Köpvillkor

Priser och produkter

Produkterna i näthandeln är prissatta i euro (€). Vi förbehåller oss rätten för eventuell slutförsäljning av varor samt för oavsiktliga skrivfel på vår nätsida eller i våra annonser. Ifall det sker förändringar eller uppdagas felaktigheter i priser eller leveranstider, förbehåller vi oss rätten att ändra denna information i efterhand.

Vi försöker alltid representera produktens egenskaper och utseende på nätsidan så sanningsenligt som möjligt. Färger och detaljer kan dock i nån mån variera exempelvis pga tekniska orsaker som olika egenskaper och kalibrering hos datorskärmar. Små avvikelser i produkternas mått och utseende kan förekomma, beroende på exempelvis naturliga eller produktionstekniska orsaker.

Betalningsalternativ och orderbekräftelse

I sessak.fi -näthandeln kan du välja att betala med räkning eller genom att välja något av de betalningsalternativ Paytrail erbjuder.

Ifall du väljer att betala med räkning, behöver vi ditt företags e-faktureringsuppgifter. Kvittans på beställningen samt räkningen kan även laddas ner på ditt Eget konto -sidan.

Betalningstjänstvillkor

Då du väljer att använda ett av de betalningsalternativ Paytrail erbjuder, följer Sessak Oy Ab (FI21143641) Paytrail Oyj:s villkor som finns att tillgå på adressen https://www.paytrail.com/en/terms-and-conditions Då du väljer betalning med räkning följer vi de villkor vi gemensamt kommit överens om på förhand.

Reklamationer och garanti

Garantiperioden på produkter som säljs i sessak.fi -näthandeln varierar enlig följande:

  • Produkter tillhörande Sessak -varumärket: 12 mån från leveranstidpunkten
  • Produkter tillhörande By Rydéns -varumärket: 60 mån från leveranstidpunkten
  • Produkter tillhörande Calex -varumärket: 24 mån från leveranstidpunkten

Ifall ett fel uppstår på en produkt vi har sålt dig, meddelar du oss om detta enklast via reklamationsblanketten. Genom att göra en noggrann och detaljerad reklamationsbeskrivning försäkrar du dig om en snabb och smidig behandling av reklamationen.

Gå till reklamationsblanketten.

Kan vi hjälpa dig?

Har du några frågor? VI står mer än gärna till tjänst!

Tag kontakt!